flow, flowerpower, tulp, tulip, flower, flowers, keukenhof, kunstkeukenhof, kasteelkeukenhof, beeld, hout, gevonden, recycle, top10, toptien, best, beste, robertpennekamp, keuken,

Flow

flow, flowerpower, tulp, tulip, flower, flowers, keukenhof, kunstkeukenhof, kasteelkeukenhof, beeld, hout, gevonden, recycle, top10, toptien, best, beste, robertpennekamp, keuken,
Flow, beeld van hout, Robert Pennekamp
flow, flowerpower, tulp, tulip, flower, flowers, keukenhof, kunstkeukenhof, kasteelkeukenhof, beeld, hout, gevonden, recycle, top10, toptien, best, beste, robertpennekamp, keuken,
Flow, detailfoto, op de Keukenhof 2019, Robert Pennekamp
flow, flowerpower, tulp, tulip, flower, flowers, keukenhof, kunstkeukenhof, kasteelkeukenhof, beeld, hout, gevonden, recycle, top10, toptien, best, beste, robertpennekamp, keuken,
Flow, Keukenhof, 2019, Robert Pennekamp
flow, flowerpower, tulp, tulip, flower, flowers, keukenhof, kunstkeukenhof, kasteelkeukenhof, beeld, hout, gevonden, recycle, top10, toptien, best, beste, robertpennekamp, keuken,
Flow, the making of…, Populierenweg, Amsterdam, Robert Pennekamp

Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Totale focus, in het moment, bezig zijn in volste concentratie, waarbij alle besef van tijd en omgeving omstandigheden wegvallen. Je zit in een proces of geestestoestand, waardoor alles er om heen vervaagt of even weg valt. Flow is meegaan met hetgeen zich aandient. Een soort van overgeven aan de stroom. Flow gaat dus mee met de betreffende acties, energie en activiteit. Ook heeft het een kenmerk van  volledige betrokkenheid, alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol worden uitgevoerd. Belangrijkste theoreticus achter dit concept is de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi.

Flow, beeld van gevonden hout

Het beeld Flow is gemaakt van gevonden hout, voornamelijk multiplex. Recycling, duurzaam en duurzaamheid, zijn het thema. Maar ook meegaan met wat er is. Go with the flow. Vooral als je meebeweegt

Positieve Psychologie

Flow is een belangrijk concept in de zogenoemde positieve psychologie, waarvan Csikszentmihalyi (naast Martin Seligman) de belangrijksten zijn. Flow wordt zo genoemd omdat enkele personen die door Csikszentmihalyi werden geïnterviewd voor zijn in 1975 verschenen boek over flow het bij wijze van metafoor hadden over een “stroom die hen meevoerde”. Het boek: Flow: The psychology of optimal experience, 1990, New York: Harper & Row.

Tegenovergestelde van Go with the flow

In die zin is de term “flow” niet gerelateerd aan de uitdrukking “Go with the flow”, die betekent dat men zich conformeert aan hetgeen anderen doen. Zoiets als van “u vraagt wij draaien”. Maar dat is zo ongeveer het tegenover gestelde.

Dit kunstwerk gaat over deze fase of toestand. Het is een soort van trance, waarin je meegevoerd wordt. Kijk, voel, geef je over, en ga mee….

Volgens Csikszentmihalyi kan het gevoel van flow gekenmerkt worden door ten minste een aantal van de volgende acht kenmerken:

  1. Men heeft een duidelijk doel;
  2. Concentratie en doelgerichtheid;
  3. Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf;
  4. Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij;
  5. Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen;
  6. Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn heel uitdagend echter nét niet te moeilijk om met succes uit te voeren;
  7. Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit;
  8. De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.

Bepaald doel

Een staat van ‘flow’ wordt geassocieerd met het streven om een bepaald doel te bereiken, zoals het schilderen van een schilderij of het bespelen van een instrument. Ook een uitdagende taak op het werk of een scriptie, masterthesis of proefschrift kunnen tot een staat van flow leiden. Deze toestand wordt gerealiseerd als er sprake is van een optimale balans tussen de moeilijkheid van een taak en de specifieke vaardigheden van de persoon in kwestie. Verder kunnen mensen in de staat van ‘flow’ boven hun eigen kunnen uitstijgen en sneller leren en nieuwe inzichten verkrijgen.

Boeddhisme en Taoïsme

Met flow vergelijkbare concepten en ervaringen zijn terug te vinden in oosterse spirituele tradities zoals het Boeddhisme en het Taoïsme. Voorts kennen veel sporters flow uit eigen ervaring, bijvoorbeeld als ze een partij tennis spelen met een tegenstander die het uiterste van hem vergt.

Zelf heb ik het bij het sporten, 30 jaar vechtsporten. Na een tijdje kom je erin, gaat het vanzelf, is er een staat van niet nadenken, dat het een soort van vanzelf gaat, terugvallen op een automatische kennis van 30 jaar, snel, zonder krampachtige stijfheid of zo hard mogelijk of met een gespannenheid. Je kan het vergelijken met de opbouw van een pyramide of een berg of een ijsschots. Je ziet alleen het bovenste topje, maar het werkelijke werk zit er allemaal onder.

Formaat en Handleiding

Formaat is 230 cm x 70 cm x 70 cm, bestaande uit 3 losse onderdelen die in elkaar gepast kunnen worden. Er zit een standaard bij om het vast te maken en te verankeren in de grond.